ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

Η Χειρουργική Μαστού στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο  αντιμετωπίζει το σύνολο των παθήσεων του Μαστού από έμπειρους χειρουργούς, με απόλυτη εξειδίκευση στην χειρουργική του καρκίνου του μαστού. Στο Κέντρο Μαστού, που λειτουργεί στο νοσοκομείο, καλύπτεται το σύνολο των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διάγνωση, σταδιοποίηση και αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του μαστού

Οι χειρουργοί, συνεργάζονται με τους παθολόγους και τους ακτινοθεραπευτές του Ογκολογικού κέντρου. Η ύπαρξη του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου μέσα στο νοσοκομείο κάνει δυνατές τις ταχείες βιοψίες.

Η χειρουργική μαστού περιλαμβάνει την ραδιοϊσοτοπική εντόπιση του φρουρού λεμφαδένα, την ογκοπλαστική χειρουργική και τις επεμβάσεις αποκατάστασης του μαστού μετά από μαστεκτομή.

Εφαρμογές:

  • Βιοψία λεμφαδένα φρουρού
  • Ογκοπλαστική τμηματεκτομή (αφαίρεση τμήματος μαστού και ανάπλασή του με τοπικούς κρημνούς)
  • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος (skin sparing) και σύγχρονη ανάπλαση μαστού
  • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος - θηλής  (nipple sparing) και σύγχρονη ανάπλαση μαστού
  • Αφαίρεση καλοήθων όγκων.