ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

 • Αντιμετώπιση ακραίων ηλικιακά ομάδων (παιδιά, υπερήλικες)
 • Νοσηλεία μίας ημέρας για:
  • Θυρεοειδεκτομή
  • Παραθυρεοειδεκτομή
 • Βραχεία νοσηλεία για:
  • Επινεφριδεκτομή
 • ​Eλαχιστοποίηση:
  • Πόνου
  • Επιπλοκών
  • Νοσοκομειακών λοιμώξεων
  • Χρόνου λήψη αντιβίωσης
  • Άγχους
  • Ταχεία επανένταξη των ασθενών στο εργασιακό περιβάλλον
  • Λιγότερο εξαρτώμενοι ασθενείς
  • Υψηλός βαθμός ικανοποίησης ασθενών
  • Μικρότερο κόστος.