ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το European Interbalkan Medical Center παρέχει πιστοποιημένες ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε προσιτές τιμές, σε ένα περιβάλλον με επίκεντρο την φροντίδα, την ικανοποίηση και την θεραπεία του ασθενή.

Τα Tμήματα του νοσοκομείου έχουν λάβει:

  • Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005.
  • Διεθνή Πιστοποίηση Temos, «Quality In International Patient Care», πιστοποιώντας έτσι, πως πληροί τα υψηλά πρότυπα ποιότητας του Διεθνή Οργανισμού και τις προδιαγραφές παροχής ολοκληρωμένης φροντίδας στους ταξιδιώτες και αλλοδαπούς ασθενείς παγκοσμίως.
  • Το Τμήμα Διεθνών Ασθενών του Νοσοκομείου πιστοποιήθηκε με τη σφραγίδα ποιότητας «Excellence in Medical Tourism», επικυρώνοντας τις βέλτιστες ιατρικές και μη κλινικές υπηρεσίες για τους διεθνείς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένου του πλήρη κύκλου φροντίδας – θεραπείας, πριν το ταξίδι, εντός του νοσοκομείου καθώς και τις διαδικασίες αποθεραπείας και εξιτηρίου, συμπεριλαμβανομένου και του επανελέγχου (follow up).
  • Το βραβείο - πιστοποιητικό «Best Hospitals Worldwide 2014»  από τo Diplomatic Council (DC) - διεθνή οργανισμό που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, οι επενδύσεις σε ιατρικό εξοπλισμό καινοτόμου τεχνολογίας και το έμπειρο, άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, έχουν καθιερώσει το European Interbalkan Medical Center, ως το πλέον προηγμένο και αξιόπιστο ίδρυμα στη χώρα, ενώ ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι μεταξύ των κορυφαίων ιδιωτικών αλυσίδων νοσοκομείων στην Ευρώπη.