ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Μαγνητικός Τομογράφος 3 Tesla με πλήρη εξοπλισμό, αποτελεί το πιο σύγχρονο διεθνώς στον τομέα της Μαγνητικής Τομογραφίας. Προσφέρει διπλάσιας έντασης μαγνητικό πεδίο από αυτό του τομογράφου 1,5 Tesla τον οποίο διαθέτουν ιδιωτικά ακτινοθεραπευτικά Κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο σήμα που προσφέρει, έχει ως συνέπεια:

  • τη μείωση του χρόνου εξέτασης,
  • τη μεγαλύτερη ανάλυση στην απεικόνιση, ακόμη και πολύ μικρών βλαβών ή εστιών όγκου.

Αναλυτικότερα:

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΜΑΣΤΟΣ

ΑΓΓΕΙΑ

ΣΩΜΑ

Ειδικότερες πληροφορίες

Η τεχνική DIFFUSION είναι επίσης μια τεχνική πολύ ευαίσθητη, με την οποία λαμβάνονται εικόνες από όλο το σώμα με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται ακόμη και πολύ μικρές εστίες όγκου.

Η τεχνική αυτή μπορεί να συγκριθεί με τις εικόνες από το PET – CT και είναι πολύ χρήσιμη για τη μελέτη και την παρακολούθηση των ογκολογικών ασθενών.

Η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (FMRI techniques) χρησιμεύει για τη χαρτογράφηση της λειτουργίας του εγκεφάλου προεγχειρητικά, με σκοπό την αποφυγή μετεγχειρητικών αναπηριών στην κίνηση, στο λόγο, στην αντίληψη.

Η Δεσμογραφία (diffusion tensor tractography) χρησιμεύει για την ανάδειξη της πορείας των δεσμίδων των νευρικών ινών και της πιθανής βλάβης που έχουν υποστεί από όγκους ή τραύματα, πληροφορίες πολύ σημαντικές για τη διάγνωση, το σχεδιασμό της επέμβασης και την πρόγνωση.

Η Μαγνητική Αγγειογραφία υψηλής ανάλυσης του εγκεφάλου χωρίς την έγχυση σκιαγραφικής ουσίας, για τη διάγνωση ανευρισμάτων και αγγειακών δυσπλασιών.