ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2015

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018 - Στο πλαίσιο της καθολικής ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών πιστοποίησε το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης με το διεθνώς αναγνωρισμένο Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, υιοθετώντας ένα λειτουργικό και διοικητικό μοντέλο, που στηρίζεται στους εξής άξονες: 

  • Πρόληψη της ρύπανσης, με μέτρα διαχείρισης και ανακύκλωσης κατά 70% των αστικών αποβλήτων της υγειονομικής μονάδας.
  • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την εφαρμογή και πιστοποίηση του Διεθνούς Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, ο Όμιλος πετυχαίνει τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ, παράλληλα, μειώνει σημαντικά το ενδεχόμενο περιβαλλοντικών ατυχημάτων, αποδεικνύοντας την έμφαση, που δίνει στο σεβασμό του περιβάλλοντος.

«Η νέα αυτή πιστοποίηση έρχεται ως επιστέγασμα της διαρκούς προσπάθειας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για διασφάλιση υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας και αναδεικνύει τη δέσμευσή μας στη βέλτιστη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων, αλλά και στην αποφυγή ατυχημάτων.  Με συνεχή εκπαίδευση στα πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα, όλοι οι άνθρωποι του Ομίλου έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε καθημερινά τις καλύτερες πράσινες πρακτικές, σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας», δήλωσε ο  Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος. Η πιστοποίηση του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης είναι η πρώτη πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα.  

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από την TÜV HELLAS - TÜV Nord, λαμβάνοντας πιστοποιητικά εγκεκριμένα και από το Γερμανικό Σώμα Διαπιστεύσεων DAkks και από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:

Σάββας Καραγιάννης, Communications Manager, Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Τηλ.:210 6862521, E-mail: s.karagiannis@iatriko.gr