ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την απόλυτη εξειδίκευση των ιατρών και την ασφάλεια ενός μεγάλου νοσοκομείου, ώστε κατά τη διάρκεια του ενδοσκοπικού διαγνωστικού ελέγχου ζωτικών οργάνων, εάν υπάρξουν ευρήματα τα οποία συνιστούν αφαίρεση ή λήψη υλικού, να διενεργούνται και ενδοσκοπικές επεμβάσεις.

Η επεμβατική ενδοσκόπηση, σε ορισμένες ιατρικές ειδικότητες και κατηγορίες, αποτελεί την «μοντέρνα χειρουργική». Αντικαθιστά το ανοιχτό χειρουργείο με εξαιρετικά αποτελέσματα για τον ασθενή (την ταχύτητα ανάρρωσης, την αποφυγή επιπλοκών, τη μείωση του κόστους  κ.α), εφόσον βεβαίως συστήνεται από τον ειδικό ιατρό, ανάλογα με την περίπτωση του ασθενούς. Προϋποθέσεις επιτυχίας  αποτελούν η πιστοποιημένη εξειδίκευση του ιατρού και η εμπειρία, συστατικά τα οποία διαθέτουν οι ιατροί του Ιατρικού Διαβαλκανικού που διενεργούν ενδοσκοπικές πράξεις.

Με την επεμβατική ενδοσκόπηση, ο γαστεντερολόγος εφαρμόζει τις εξής τεχνικές αφαίρεσης πρώιμου καρκίνου του πεπτικού:

EMR-C (ενδοσκοπική βλεννογονεκτομη με Cap technique) and ESD (endoscopic submucosal dissection) για πρώιμους γαστρικούς οισοφαγικούς και ορθοκολικούς καρκίνους. Επίσης μπορεί αντιμετωπίσει:

  • Αφαίρεση πολυπόδων ανεξαρτήτως μεγέθους και μικρών επιφανειακών καρκίνων.
  • Καθετηριασμό του χοληφόρου δένδρου και των παγκρεατικών πόρων με τη βοήθεια ακτινολογικού μηχανήματος.
  • ERCP και ενδοσκοπική τοποθέτηση Stent χοληφόρων
  • Διαστολές στενώσεων οισοφάγου

Πνεύμονας

Το Τμήμα Ενδοσκοπήσεων διαθέτει το πλέον σύγχρονο μηχάνημα ενδοβρογχικής υπερηχογραφίας (EBUS–TBNA). Η ενδοβρογχική υπερηχογραφία είναι μια επαναστατική τεχνική που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του υπερήχου και της ενδοσκόπησης με μεγάλη συμβολή στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, της σαρκοείδωσης, του λεμφώματος, των μεσαυλικών  λεμφαδενικών μεταστάσεων, κ.α 

Εκείνο που καθιστά μοναδική την EBUS–TBNA  είναι ότι δεν απαιτείται χειρουργική αίθουσα, γενική αναισθησία του ασθενούς και εισαγωγή για νοσηλεία, με αποτέλεσμα να τον επιβαρύνει λιγότερο σωματικά, ψυχικά και οικονομικά. Διενεργείται με τοπική αναισθησία και μέθη και με τη χρήση βελόνων βιοψίας μιας χρήσης.  Δίνει άμεσα αποτελέσματα με τη μέθοδο της ταχείας βιοψίας (ROSE) και εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχούς βιοψίας, χάρη στη λειτουργία  ειδικού εξοπλισμού εντός του Εργαστηρίου Ενδοσκοπήσεων και την παρουσία εξειδικευμένου ειδικού κυτταρολόγου.  

Στο Τμήμα  Ενδοσκοπήσεων της Κλινικής εφαρμόζεται το σύνολο των πλέον σύγχρονων τεχνικών στη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με προβλήματα στους πνεύμονες, από απολύτως εξειδικευμένους επεμβατικούς πνευμονολόγους.

Γυναικολογικό

Οι  Γυναικολογικές ενδοσκοπήσεις  διενεργούνται από εξειδικευμένους γυναικολόγους λαπαροσκοπικά και υστεροσκοπικά. Επεμβατικά αντιμετωπίζεται η ενδομητρίωση, η εξωμήτρια κύηση , αφαιρούνται ινομυώματα της μήτρας και κύστες των ωοθηκών, διανοίγονται συμφύσεις στις σάλπιγγες κ.α Στην υστεροσκόπηση, με εισαγωγή μικροκάμερας, από τον κόλπο ελέγχεται η κοιλότητα της μήτρας, γίνεται λήψη υλικού για βιοψία και διενεργούνται επεμβάσεις.

Ουρολογικό

Οι Ουρολογικές ενδοσκοπήσεις αφορούν διαδερμικές επεμβάσεις (νεφρολιθοτριψία, νεφροστομία,  κυστεοστομία, προστετεκτομή, εκτομή  θηλωμάτων κύστεως, κ.α)

Ορθοπαιδικό

Οι Ορθοπαιδικές επεμβατικές ενδοσκοπήσεις χρησιμοποιούνται από ορθοπαδικούς για χειρουργική αρθροσκόπηση του γόνατος, υμενικές πτυχές, παθήσεις επιγονατίδας, ρήξεις χιαστών συνδέσμων, ώμου, αγκώνα, πηχεοκαρπικής, ισχίου και ποδοκνημικής.