ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Οι αρθροσκοπήσεις είναι διαγνωστικές και χειρουργικές.

Η αρθροσκόπηση διενεργείται υπό γενική αναισθησία και κάτω από χειρουργικές συνθήκες ασηψίας- αντισηψίας τόσο για τη διάγνωση όσο και για την θεραπεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον ορθοπεδικό χειρουργό.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της αρθροσκοπικής χειρουργικής είναι η μικρή τομή του δέρματος μόλις 5mm. Από την τομή, τοποθετείται μια μικροσκοπική κάμερα - αρθροσκόπιο - στο εσωτερικό της άρθρωσης. Η κάμερα συνδέεται με μόνιτορ τηλεόρασης μέσω του οποίου ο χειρουργός βλέπει το περιεχόμενο της άρθρωσης, αποφασίζει για τον καταλληλότερο τρόπο αντιμετώπισης και εκτελεί ποικίλες χειρουργικές επεμβάσεις.

Με την αρθροσκόπηση επιτυγχάνεται σημαντικά καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα, πολύ μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικής λοίμωξης  και άλλων επιπλοκών σε σχέση με τις ανοικτές επεμβάσεις καθώς και μικρότερη απώλεια αίματος. Ο ασθενής, μετά την αρθροσκόπηση, επιστρέφει αυθημερόν ή την επόμενη μέρα και ακολουθεί ταχύ πρόγραμμα αποκατάστασης.

Κατηγορίες αρθροσκοπήσεων:

Αρθροσκόπηση του γόνατος για τις παρακάτω παθήσεις:

Επίσης διενεργείται:

  • Αρθροσκόπηση ώμου
  • Αρθροσκόπηση αγκώνα
  • Αρθροσκόπηση πηχεοκαρπικής
  • Αρθροσκόπηση ισχίου
  • Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ