ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Το Ακτινολογικό Τμήμα περιλαμβάνει συνολικά, τα τμήματα:

Το Ακτινολογικό τμήμα του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες συνδυάζοντας την άριστη κλινική απεικόνιση με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής.

Περιλαμβάνει τμήμα κλινικής απεικόνισης όπου εκτελείται όλο το φάσμα των διαγνωστικών εξετάσεων ως και τμήμα θεραπευτικής – επεμβατικής ακτινολογίας όπου επιτελείται ένας μεγάλος αριθμός θεραπευτικών επεμβάσεων.

Επίσης το τμήμα έχει ακαδημαικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να διενεργεί ερευνητικές μελέτες, διατριβές, οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, συγγραφή βιβλίων ως και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Κλινική απεικόνιση

Στο Ακτινολογικό τμήμα του ΙΔΚ διενεργείται όλο το φάσμα των κλινικών απεικονίσεων:

  • Απεικονιστικές εξετάσεις κοιλίας
  • Νευροακτινολογία
  • Απεικόνιση μαστού
  • Απεικόνιση Θώρακος
  • Απεικόνιση Μυοσκελετικού συστήματος
  • Απεικόνιση Γεννητικού συστήματος             
  • Απεικόνιση Ουροποιητικού συστήματος
  • Απεικόνιση Καρδιαγγειακού συστήματος

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Tηλ: 2310400000, 2310400213