ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (Μ.Ε.Ν.Ν)

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν) είναι η μοναδική στον ιδιωτικό τομέα στη Β. Ελλάδα που βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά με ιδιαίτερα προβλήματα και χρειάζονται ειδική φροντίδα (αναπνευστικά προβλήματα, χειρουργικές παθήσεις,  συγγενείς καρδιοπάθειες κ.α).

Ο άριστος τεχνολογικός εξοπλισμός της σε συνδυασμό με το καταρτισμένο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό αποτελούν εγγύηση ασφαλούς αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων στη νεογνική ηλικία..

Διαθέτει 19 θέσεις νοσηλείας υψηλών προδιαγραφών.

Ανάλογα με την βαρύτητα της κατάστασης τα νεογνά νοσηλεύονται εντός της ΜΕΝΝ, σε:

  1. Μονάδα Εντατικής (NICU) όπου αντιμετωπίζονται τα νεογέννητα με σοβαρά προβλήματα κατά την οξεία φάση.
  2. Μονάδα Ειδικής Φροντίδας Νεογνών (SCBU), όπου τα νεογνά έχουν ξεπεράσει τα βασικά τους προβλήματα ή νοσηλεύονται για σχετικά ήπιες καταστάσεις.

Τα υγιή νεογέννητα, φιλοξενούνται σε ξεχωριστό θάλαμο, στο Μαιευτικό Τμήμα.

Η παρακολούθησή τους όμως γίνεται από τους νεογνολόγους της ΜΕΝΝ, οι οποίοι παρίστανται σε κάθε γέννα για τον άμεσο έλεγχο των νεογνών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας ΜΕΝΝ: 2310 400 000 και 2310 400678


ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) Ενηλίκων είναι  ο χώρος αντιμετώπισης και παρακολούθησης μετεγχειρητικών επεμβάσεων  καρδιάς, εγκεφάλου, θώρακος, κοιλιάς, αλλά και χώρος ανάνηψης βαρέων περιστατικών οποιασδήποτε ειδικότητας, όπως εμφραγμάτων, τραυμάτων, αναπνευστικών παθήσεων κλπ.

Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από  εντατικολόγους με ειδική εκπαίδευση και μακρά εμπειρία, άρτια εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό και γραμματειακή υποστήριξη.

Η Μ.Ε.Θ διαθέτει πρωτοποριακή κυκλική ανάπτυξη 22 κλινών και 4 θαλάμους απομόνωσης. Ο εξοπλισμός συμπεριλαμβάνει συνολικά σύγχρονες ηλεκτρονικές κλίνες (26), αναπνευστήρες (23), μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων (26), παροχές τεχνητού νεφρού (6), φορητό ακτινολογικό μηχάνημα (1), υπέρηχος (1), αναλυτές αερίων αίματος (2), ενδοαορτικούς ασκούς (3),  απινιδωτές (3),  κεντρικοί κονσόλες παρακολούθησης (5), μηχανήματα συνεχούς μέτρησης καρδιακής παροχής (4), φορητοί αναπνευστήρες  για μεταφορά ασθενών (2),κ.α.

Όλες οι βασικές εξετάσεις γίνονται με την ιδιότητα του επείγοντος μέσω των κεντρικών εργαστηρίων. Εξετάσεις διαγνωστικές γίνονται μέσα στην Μ.Ε.Θ με την χρήση ειδικών καθετήρων, καρδιογραφημάτων, ακτινογραφιών, υπερηχογραφημάτων και βρογχοσκοπήσεων. Μικρές επεμβάσεις όπως διαδερμικές τραχειοστομίες και γαστροστομίες, τοποθετήσεις ειδικών καθετήρων γίνονται εντός της ΜΕΘ για την ασφάλεια του ασθενούς.

Επικοινωνία: Μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή αυτοπροσώπως με τους γιατρούς της ΜΕΘ  κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου (12:00 - 12:30 και 17:30 - 19:00)