ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα όπου διενεργούνται συστηματικά Εμβολισμοί για παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Πρόκειται για έναν κλάδο της χειρουργικής των αγγειακών παθήσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία κατά τα τελευταία 25 χρόνια.

Το κύριο χαρακτηριστικό των Εμβολισμών αποτελεί η προσέγγιση των αγγείων του εγκεφάλου μέσα από τον ίδιο τους τον αυλό (ενδαγγειακά) και όχι από το εξωτερικό τους όπως γίνεται στις κλασσικές επεμβάσεις με διάνοιξη του κρανίου (κρανιοτομία).

Η προσπέλαση αυτή σε συνδυασμό με την εξέλιξη των αγγειογράφων υψηλής ευκρίνειας και τρισδιάστατης απεικόνισης, των μικροκαθετήρων και μικροσυρμάτων υψηλής τεχνολογίας και των συνεχώς εξελισσόμενων υλικών εμβολισμού, κάνουν σήμερα δυνατή την ενδαγγειακή θεραπεία πολλών αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού με άριστα αποτελέσματα και πολύ χαμηλό ποσοστό επιπλοκών.

Οι παθήσεις που κατεξοχήν αντιμετωπίζονται σήμερα με ενδαγγειακή επέμβαση είναι:

  • ανευρύσματα εγκεφάλου είτε ραγέντα με συνοδό υπαραχνοειδή αιμορραγία είτε μή ραγέντα,
  • αρτηριοφλεβικές (ή αρτηριοφλεβώδεις) δυσπλασίες – επικοινωνίες εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού,
  • αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες της σκληράς μήνιγγας Τραυματικές ή αυτόματες αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες κεφαλής – τραχήλου,
  • στενώσεις ενδοκράνιων αγγείων (έσω καρωτίδος, μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, βασικής αρτηρίας κλπ),
  • στενώσεις εξωκράνιων αγγείων όπως καρωτίδος και σπονδυλικής αρτηρίας,
  • οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο με απόφραξη μεγάλου εγκεφαλικού αγγείου,
  • αγγειοβριθείς όγκοι κεφαλής, τραχήλου και σπονδυλικής στήλης ως προεγχειρητική επέμβαση ή παρηγορική θεραπεία (μηνιγγιώματα, νευρινώματα, παραγαγγλιώματα, αιμαγγειοβλαστώματα, αγγειοϊνώματα),
  • αιμαγγειώματα κεφαλής, τραχήλου και σπονδυλικής στήλης ως μονήρης ή συμπληρωματική θεραπεία,
  • επιστάξεις (ρινορραγίες) ή άλλες δύσκολα ελέγξιμες αιμορραγίες κεφαλής και τραχήλου.

Οι ενδαγγειακές επεμβάσεις για τις παραπάνω παθήσεις έχουν καθιερωθεί σαν μέθοδος εκλογής και προτιμούνται λόγω της μή τραυματικής φύσης τους σε σύγκριση με τις κλασσικές ανοιχτές επεμβάσεις, λόγω του καλού μακροχρόνιου αποτελέσματος και του χαμηλού ποσοστού επιπλοκών.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε συνεχή 24ωρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών με τη μέθοδο του Εμβολισμού και με κάθε είδους Νευροχειρουργικές επεμβάσεις που μπορεί να κριθούν απαραίτητες. Αντιμετωπίζεται ετησίως μεγάλος αριθμός ασθενών με αποτελέσματα εφάμιλλα των διεθνών Κέντρων χάρη στην εξειδίκευση των ιατρών του και την συνεργασία των Τμημάτων του (Τμήμα Εμβολισμών, Νευροχειρουργικό, Αναισθησιολογικό, Ακτινολογικό, Αιμοδυναμικό, ΜΕΘ, Χειρουργεία).