ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Το Ογκολογικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού, είναι το μόνο οργανωμένο ιδιωτικό Τμήμα Ακτινοθεραπείας στη Βόρεια Ελλάδα.

Διαθέτει δύο Γραμμικούς Επιταχυντές για την εφαρμογή και των πλέον σύγχρονων τεχνικών (IMRT, VMAT) και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης έναρξης των ακτινοθεραπειών, σύμφωνα με τα διεθνή standars ακτινοθεραπείας. Ακτινοθεραπευτές με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο εξωτερικό, αντιμετωπίζουν και τα πλέον σύνθετα ογκολογικά περιστατικά, με αποτελέσματα ισοδύναμα αντίστοιχων Κέντρων του εξωτερικού.

Η ακτινοθεραπεία αποτελεί βασικό πυλώνα στην Ογκολογία. Με τη σύγχρονη τεχνολογία, επιτεύχθηκε το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, με ταυτόχρονη προστασία των γύρω υγιών ιστών και οργάνων, ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες.

Στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα εφαρμόζονται επίσης οι πλέον σύγχρονες τεχνικές συνδυασμένης χημειοακτινοθεραπείας  για τη διάσωση σημαντικών οργάνων και την αποφυγή ακρωτηριαστικών επεμβάσεων (λαρυγγεκτομή, προστατεκτομή, γλωσσεκτομή, κυστεκτομή, κοιλιοπεριτονεϊκή εκτομή), με αποτελέσματα ισοδύναμα των αντίστοιχων χειρουργικών επεμβάσεων.

Ο εξοπλισμός του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος

  • Δύο Γραμμικοί επιταχυντές:

Οι Γραμμικοί Επιταχυντές Synergy της Εlekta  και  PRIMUS Hi της Siemens, παράγουν δέσμες φωτονίων ενέργειας 6 ,10 και 18 ΜV. Είναι εξοπλισμένοι με πολύφυλλους κατευθυντήρες (Multileaf Collimators), οι οποίοι επιτρέπουν την εκτέλεση της 3D σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3D RT Conformal). Στόχος είναι η χορήγηση της μέγιστης δυνατής θεραπευτικής δόσης στον καρκινικό όγκο για τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και ταυτόχρονα, η ελαχιστοποίηση της ακτινοβόλησης των υγιών ιστών.

Ο νέος Γραμμικός Επιταχυντής υψηλής τεχνολογίας Synergy της εταιρείας Elekta, παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής των νέων τεχνικών ακτινοθεραπείας και συγκεκριμένα της Ακτινοθεραπείας Διαμορφούμενης Έντασης (IMRT)  και της Ογκομετρικής Τοξοειδούς Θεραπείας (VMAT), οι οποίες αποτελούν ό,τι πιο σύγχρονο εφαρμόζεται διεθνώς.  Οι τεχνικές αυτές, βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην ακτινοβόληση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, του  προστάτη, του πρωκτού, των όγκων εγκεφάλου και των παιδιατρικών όγκων, αλλά και για πλήθος άλλων εντοπίσεων για τις οποίες η ακτινοβόληση με παλαιότερες τεχνικές, ήταν δυσχερής.  Επιπρόσθετα, ο επιταχυντής φέρει ενσωματωμένα συστήματα απεικονίσεων, υποστηρίζοντας την IGRT τεχνική(ακτινοθεραπεία καθοδηγούμενη από απεικόνιση). Με την IGRT παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του όγκου και των γύρω υγιών ιστών και οργάνων με αξονικό τομογράφο σε πραγματικό χρόνο (real time), καθώς και των πιθανών κινήσεών τους. Με όλες αυτές τις τεχνικές, επιτυγχάνεται το μέγιστο ακτινθεραπευτικό αποτέλεσμα με τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες.

Επιπλέον, οι Γραμμικοί Επιταχυντές του Τμήματος παράγουν Δέσμες Ηλεκτρονίων πολλαπλών ενεργειών οι οποίες είναι κατάλληλες για επιφανειακή ακτινοβόληση και βρίσκουν εφαρμογή μεταξύ άλλων, στον καρκίνο του δέρματος.

  • Σύστημα εξομοίωσης με βάση την αξονική τομογραφία (CT simulation) και Σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας (3D conformal, IMRT, VMAT):

Σύστημα εξομοίωσης με βάση την αξονική τομογραφία (CT simulation) και σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας (Treatment Planning). Συγκεκριμένα, αποτελείται από αξονικό τομογράφο – εξομοιωτή συνδεδεμένο με ειδικό λογισμικό εικονικής εξομοίωσης καθώς και δύο συστήματα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας (Oncentra Masterplan και Monako της Elekta). Σε αυτά, οι απεικονίσεις (CT)  που λαμβάνονται καθώς και οι υπόλοιπες διαγνωστικές εξετάσεις του ασθενούς (MRI, PET/ CT), συνδυαζόμενες μέσω λογισμικού σύντηξης εικόνας (Fussion), χρησιμοποιούνται για τον ακριβή σχεδιασμό του όγκου – στόχου αλλά και για τον προσδιορισμό των υγιών ανατομικών δομών που πρέπει να προστατευθούν. Με τη διαδικασία αυτή σχεδιάζεται ένα απολύτως εξατομικευμένο πλάνο ακτινοθεραπείας για τον κάθε ασθενή.  

  • Μονάδα Βραχυθεραπείας:

Το σύστημα Βραχυθεραπείας - Τηλεμεταφόρτισης υψηλού ρυθμού δόσης, με βηματική πηγή ιριδίου ( Ir-192), διαθέτει τη δυνατότητα τρισδιάστατου σχεδιασμού βραχυθεραπείας μέσω αξονικού εξομοιωτή.

  • Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας MOSAIQ της ELEKTA:

Με τη χρήση των πλέον σύγχρονων πρωτοκόλλων και το ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων θεραπείας , εξασφαλίζεται η άριστη εκτέλεση της ακτινοθεραπευτικής διαδικασίας και το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή.