ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΡΣΩΝ

Οι φλεβικές παθήσεις σε προειδοποιούν έγκαιρα με χαρακτηριστικά ενοχλήματα τα οποία μπορεί ο καθένας μας να διαγνώσει. Απαιτείται ενεργοποίηση εκ μέρους του πάσχοντά, όταν εμφανιστούν τα παρακάτω συμπτώματα:

Κουρασμένα βαριά πόδια -κάψιμο στα πόδια, βάρος, κράμπες, πόνοι στις γάμπες, οίδημα στους αστραγάλους, πρώτοι μικροί κιρσοί.

Τρόποι θεραπείας:

-Χειρουργική: Η πιο παλιά μέθοδος θεραπείας των κηρών εδώ και 100 χρόνια και η πιο επεμβατική.

-Απόφραξη των φλεβών χρησιμοποιώντας δέσμη λέιζερ ( ELT 810-1470 nm)

-CHIVA (Cure Conservatrice et Hemodynamique de l Insuffisance Veineuse en Ambulatoire) /Θεραπεία διορθωτική της κυκλοφορίας των κιρσών

-Σκληρυντική θεραπεία με η χωρίς αφρό με η χωρίς καθετήρα

-Υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα ραδιοσυχνότητας (VNUS Closure fast)

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η νέα μέθοδος της ραδιοσυχνότητας: Είναι μια μικροχειρουργική μέθοδος εναλλακτικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των κιρσών των κάτω άκρων. Με τη βοήθεια της ραδιοσυχνότητας(VNUS Closure) κλείνει  ο χειρουργός την ανεπαρκή επιφανειακή φλέβα (Κυρίως τη μείζονα ή ελάσσονα σαφηνή).Για να γίνει αυτό εισάγεται ένας καθετήρας δια δερμικά στη μείζονα σαφηνή κάτω από το γόνατο και τοποθετείται με συνεχή έλεγχο υπερήχων στη σαφηνομηριαία συμβολή λίγο πριν την εκβολή της μείζονος σαφηνούς στην εν τω βάθει φλέβα. Στη συνέχεια, μεταδίδεται ενέργεια υπό τη μορφή ηχητικών κυμάτων (ραδιοσυχνότητα) στο εσωτερικό της φλέβας ενώ αποσύρεται με αργό ρυθμό ο καθετήρας. Η ενέργεια από τη ραδιοσυχνότητα θερμαίνει και στεγανοποιεί τη φλέβα η οποία τελικά συγκλείεται.