ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Η προσέγγιση των ουρολογικών οργάνων χωρίς τομές με τη χρήση ειδικού ενδοσκοπικού εξοπλισμού, εφαρμόζεται για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς (επεμβάσεις) σκοπούς. Χρησιμοποιείται για πλήθος ουρολογικών νόσων και εφαρμόζεται από ουρολόγους εξειδικευμένους στις πράξεις αυτές.

Οι ουρολογικές ενδοσκοπήσεις  στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, γίνονται χωρίς γενική αναισθησία. ή με πολύ πιο ήπιες μορφές αναλγησίας. Επιτυγχάνεται οικονομία χειρουργικού χρόνου, οι ασθενείς ανανήπτουν γρήγορα και επιστέφουν πολύ πιο γρήγορα στις καθημερινές τους δραστηριότητες.   

Εφαρμογές

  • Ουρηθρο - κυστεοσκόπηση
  • Ακαμπτη ουρητηροσκόπηση
  • Εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση
  • Διαδερμική νεφρολιθοτριψία
  • Διαδερμική νεφροστομία
  • Διαδερμική κυστεοστομία
  • Διουρηθρική προστετεκτομή
  • Διουρηθρική εκτομή όγκων (θηλωμάτων) κύστεως