ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Στο Θάλαμο Νεογνών, φιλοξενούνται όλα τα υγιή νεογνά,  υπο τη συνεχή παρακολούθηση νεογνολόγων- μαιών.  Εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Ο νεογνολόγος- παιδίατρος, επισκέπτεται καθημερινά την λεχωϊδα  ενημερώνει για την υγεία του μωρού της.

Σε όλα τα νεογνά, πραγματοποιείται προληπτικός έλεγχος  σύμφωνα με την οδηγία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και του Υπουργείου Υγείας, για : Συγγενή υποθυρεοειδισμό, φαινυλκαιτονουρία, έλλειψη ενζύμου G-6-PD και γαλακτοζαιμία.

Επιπλέον, όλα τα  νεογνά, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου με νέα τεχνολογία ( φασματογραφία μάζας, Tandem MS) που επιτρέπει την ταχύτατη ανίχνευση 44 νοσημάτων, η έγκαιρη διάγνωση των οποίων , είναι σημαντικότατη για την υγεία του νεογνού στο υπόλοιπο της ζωής τους.