ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Οι συχνότερες ΩΡΛ χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με απόλυτη  επιτυχία στο Ιατρικό Διαβαλκανικό και αφορούν όλη την περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου είναι:

Αφαίρεση ξένου σώματος από στοματοφάρυγγα, ή έξω ακουστικού πόρου και από τη μύτη

Ανά όργανο:

Μύτη

 • Πλαστική ρινικού διαφράγματος
 • Ρινοπλαστική
 • Κογχοπηξία - Κογχοπλαστική
 • Ενδοσκοπική χειρουργική ρινοκολπίτιδας και πολυπόδων
 • Ενδοσκοπική χειρουργική παραρινικών κοιλοτήτων (αφαίρεση πολυπόδων και όγκων)
 • Ενδοσκοπική χειρουργική σφηνοειδούς κόλπου για αφαίρεση όγκων υπόφυσης (σε συνεργασία με Νευροχειρουργό)  

Αυτί

 • Τυμπανοτομή
 • Τυμπανοπλαστική
 • Εγχείρηση ωτοσκλήρυνσης
 • Πλαστική ώτων

Στοματοφάρυγγας

 • Αμυγδαλεκτομή
 • Αδενοτομή (κρεατάκια)
 • Αφαίρεση μορφωμάτων στοματοφάρυγγα

Τράχηλος

 • Βιοψίες, ανοιχτές και δια λεπτής βελόνης
 • Μικροχειρουργική για παθήσεις φωνητικών χορδών
 • Αφαίρεση μορφωμάτων τραχήλου
 • Χορδεκτομή - Λαρυγγεκτομή
 • Παρωτιδεκτομή
 • Σιαλαδενεκτομή
 • Θυρεοειδεκτομή
 • Τραχειοτομή
 • Αφαίρεση όγκων παραφαρυγγικού χώρου

Τέλος, πραγματοποιούνται ιδιαίτερα βαριές και μεγάλες επεμβάσεις ΩΡΛ Χειρουργικής, όπως:

Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις

 • Εκτομή λιθοειδούς σε όγκους ωτός
 • Κάτω γναθεκτομή
 • Μερική γναθεκτομή
 • Ολική λαρυγγεκτομή
 • Ολική λαρυγγεκτομή με ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου
 • Ολική γναθεκτομή