ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Έλεγχος από επιστημονικό προσωπικό πιστοποιημένο στη διαγνωστική προσπέλαση του μαστού και με μεγάλη εμπειρία στην απεικονιστική διερεύνηση  των παθήσεών του.

Εξοπλισμός - Υπηρεσίες

 • Ψηφιακός μαστογράφος υψηλής ποιότητας. Η μαστογραφία πραγματοποιείται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου ή για τη διερεύνηση συμπτωματικών γυναικών. Διενέργεια ειδικών λήψεων, όπως εντοπιστική λήψη, όταν αυτό απαιτείται.
 •  Υπερηχογράφος υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα ελαστογραφικής μελέτης. Έλεγχος  στα πλαίσια της πρόληψης ή για τη διερεύνηση συμπτωματικών γυναικών.
 • Κορυφαίος Μαγνητικός τομογράφος 3 Tesla για την διερεύνηση βλαβών των μαστών  και τον προληπτικό έλεγχο γυναικών πολύ υψηλού κινδύνου.
 • Βιοψία με βελόνη κατευθυνόμενη με υπερήχους.
 • Προεγχειρητικός εντοπισμός μη ψηλαφητών βλαβών με ειδικό συρμάτινο οδηγό (hook wire), κατευθυνόμενος υπερηχογραφικά ή μαστογραφικά.
 • Σήμανση όγκων με ειδικό δείκτη (tissue marker) πριν την έναρξη εισαγωγικής (προεγχειρητικής) χημειοθεραπείας.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

Στελεχώνεται από ειδικούς χειρουργούς, εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού. Η χειρουργική ομάδα είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του: 

 • Ιατρείου προληπτικού ελέγχου: Κατά την πρώτη επίσκεψη λαμβάνεται πλήρες και λεπτομερές ιστορικό, αξιολογούνται οι απεικονιστικές εξετάσεις και ακολουθεί κλινική εξέταση. Όλες οι πληροφορίες καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό φάκελο της γυναίκας και είναι διαθέσιμες σε κάθε επόμενη επίσκεψη.
 •  Ιατρείου συμπτωματικών γυναικών και μετεγχειρητικής παρακολούθησης: Διερεύνηση των περιπτώσεων με παθολογικά συμπτώματα ή παθολογική απεικόνιση κατά τον προληπτικό έλεγχο. Κλινική εξέταση, αξιολόγηση των απεικονιστικών εξετάσεων και παραγγελία των απαραίτητων κατά περίπτωση συμπληρωματικών εξετάσεων. Στόχος η διεκπεραίωση κάθε περίπτωσης το πολύ σε δύο επισκέψεις (μείωση του άγχους της αναμονής). Παρακολούθηση γυναικών που έχουν αντιμετωπισθεί χειρουργικά.

Οι ιατροί του Κέντρου διαθέτουν εξαιρετική εμπειρία σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές της χειρουργικής μαστού, όπως:

 • Απλή Μαστεκτομή
 • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος (skin sparing) και σύγχρονη ανάπλαση του μαστού
 • Μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος - θηλής  (nipple sparing) και σύγχρονη ανάπλαση του μαστού
 • Τμηματεκτομή (αφαίρεση τμήματος μαστού)
 • Τμηματεκτομή μετά από εντοπισμό μη ψηλαφητής βλάβης με συρμάτινο οδηγό (hook wire)
 • Ογκοπλαστική τμηματεκτομή (αφαίρεση τμήματος μαστού και ανάπλασή του με τοπικούς κρημνούς)
 • Λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης
 • Βιοψία λεμφαδένα φρουρού
 • Μικροπορεκτομή (αφαίρεση γαλακτοφόρου πόρου με ενδοπορική βλάβη)
 • Αφαίρεση καλοήθων όγκων

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ – ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

Καταξιωμένοι ογκολόγοι με μεγάλη εμπειρία στην ογκολογία του μαστού. Εφαρμογή των πλέον σύγχρονων θεραπευτικών σχημάτων (ενδοκρινική θεραπεία, χημειοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες). Υπεύθυνοι για την ογκολογική παρακολούθηση μετά την αρχική αντιμετώπιση,

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

Διαπιστευμένο για την ποιότητα των υπηρεσιών του με ISO 15189:2012 Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Παρέχει απόλυτα αξιόπιστη διάγνωση και ταχύτητα απόδοσης των αποτελεσμάτων, «ταχεία βιοψία» στην αξιολόγηση του λεμφαδένα φρουρού και στον έλεγχο των χειρουργικών ορίων εκτομής.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ

Το μοναδικό οργανωμένο τμήμα του ιδιωτικού τομέα στη Β. Ελλάδα  για άμεση  έναρξη ακτινοθεραπειών με τις πιο σύγχρονες διεθνώς τεχνικές (IMRT, VMAT, IGRT) από διακεκριμένους ακτινοθεραπευτές.  Επιτυγχάνει ακτινοβόληση με απόλυτη ακρίβεια, μέγιστη προστασία των υγιών ιστών, βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, ελαχιστοποίηση παρενεργειών.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Έμπειροι πλαστικοί χειρουργοί εξειδικευμένοι στην επανορθωτική και στην αισθητική χειρουργική του μαστού, με όλες τις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές όπως:

 • Αποκατάσταση μετά μαστεκτομή με τοποθέτηση ενθέματος ή διατατήρα
 • Αποκατάσταση μετά μαστεκτομή με χρήση μυοδερματικών κρημνών  (LD flap, TRAM flap, DIEP flap κ.α.)
 • Αποκατάσταση δυσμορφίας μαστού μετά τμηματεκτομή και ακτινοθεραπεία
 • Ανάπλαση θηλής με κρημνό ή/και τατουάζ
 • Μεταφορά λίπους στο μαστό (lipofilling)
 • Επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής όπως μειωτική μαστοπλαστική, αυξητική  μαστοπλαστική, ανόρθωση  μαστών, διόρθωση ανισομαστίας, διόρθωση εισεχουσών θηλών και γυναικομαστίας.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Το μόνο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο στη Β. Ελλάδα που διαθέτει Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής.

Παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης του λεμφαδένα φρουρού με τη ραδιοϊσοτοπική μέθοδο σε συνδυασμό με τη μέθοδο της κυανής χρωστικής.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

Ολιστική αντιμετώπιση και υποστήριξη ασθενών με λεμφοίδημα χειρός, μετά από λεμφαδενεκτομή. Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό εξειδικευμένο στην φροντίδα του λεμφοιδήματος.

Εφαρμογή πρωτοποριακών χειρουργικών τεχνικών, όπως η μεταμόσχευση λεμφαδένων και οι λεμφοφλεβικές αναστομώσεις.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στήριξη και εκπαίδευση της ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος, στην διαχείριση του προβλήματος. 

Για ραντεβού με το Κέντρο Μαστού: 2310  400 959