Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2016 - 2017 (CME)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι γνωστό ότι η Ιατρική Επιστήμη εξελίσσεται πολύ γρήγορα με την εισαγωγή νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων που δημιουργούν την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των γιατρών.

Eτσι, σε όλα τα κράτη εισήχθη ο θεσμός της συνεχούς ιατρικής εκπαίδευσης (CME) με σκοπό να καλυφθεί το κενό μεταξύ της υπάρχουσας γνώσης των γιατρών και της γνώσης που οφείλουν να έχουν για την καλύτερη άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

Ο θεσμός αυτός ισχύει σε όλα τα προηγμένα κράτη, είναι απαραίτητος για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος σε πολλά κράτη (Αμερική, Καναδάς) και υπάρχει η τάση να γίνει υποχρεωτικός και στην Ευρώπη.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιατρικού Διαβαλκανικού έχοντας ως σκοπό, την παροχή προς τους ασθενείς μας, υψηλής ποιότητος υπηρεσιών υγείας, εκπόνησε το 3ο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει διατμηματικές παρουσιάσεις, ομιλίες σε σύγχρονα ιατρικά θέματα και παρουσία διδακτικών περιστατικών.

Το πρόγραμμα αυτό υποβλήθηκε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αξιολόγηση και εγκρίθηκε η χορήγηση 14 πιστοποιημένων εκπαιδευτικών μορίων (credits), του Ευρωπαϊκoύ Συμβoυλίoυ Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης - European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), που είναι ισοδύναμα μεταξύ των ιατρικών oργανισμών χωρών-μελών της EΕ.

Εκ μέρους του Επιστημονικού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ομίλου κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο και όλα τα στελέχη της Διοίκησης και να καλέσω και πάλι τους συναδέλφους να στηρίξουν με τη συμμετοχή τους την προσπάθεια αυτή.

Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου
Α. Δρεβελέγκας
Καθηγητής Ακτινολογίας

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ