ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ

Το σπινθηρογράφημα στηρίζεται στη χορήγηση ελάχιστης ποσότητας ραδιενέργειας στον ανθρώπινο οργανισμό και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων. Η διαδικασία θεωρείται πολύ ασφαλής, εφόσον η έκθεση στη ραδιενέργεια, είναι συνήθως μικρότερη από εκείνη της απλής ακτινογραφίας θώρακα.

Οι ραδιενεργές ουσίες εισέρχονται στον ανθρώπινο οργανισμό με μια ένεση που γίνεται σε φλέβα του χεριού ή με κατάποση. Μόλις εισαχθεί στο σώμα, το ραδιοϊσότοπο κατευθύνεται στο προβληματικό όργανο εκπέμποντας ακτίνες γάμμα, τις οποίες μπορεί να ανιχνεύσει εξειδικευμένη κάμερα. Ένας υπολογιστής αναλύει τα αποτελέσματα.

Τα ραδιοϊσότοπα, απορροφώνται σε μεγαλύτερες ποσότητες απ' εκείνους τους ιστούς, που έχουν συνήθως το πρόβλημα, οδηγώντας στην εξέταση συγκεκριμένων οργάνων. Π.χ ραδιενεργό ιώδιο που θα συγκεντρωθεί στο θυρεοειδή αδένα., δείχνει μια υψηλότερη ή χαμηλότερη του φυσιολογικού συγκέντρωση και βάζει έτσι το γιατρό σε άμεσες υποψίες για  υπερλειτουργία ή υπολειτουργία του αδένα. Επίσης η  αυξημένη απορρόφηση ραδιοϊσοτόπων από τα οστά, πριν φανούν πιθανές βλάβες στη δομή τους από ακτινογραφίες, δίνουν το περιθώριο για έγκαιρο εντοπισμό εξέλιξη ασθενειών, σε  πρώιμο στάδιο.

Το σπινθηρογράφημα έχει επίσης ευρεία εφαρμογή  για την ανίχνευση μικρών περιοχών βλάβης ιστών σε καρδιαγγειακές παθήσεις. Μετά από μια καρδιακή προσβολή μπορεί να εκτιμηθεί το μέγεθος της βλάβης  του καρδιακού μυός. Όταν τα ραδιοϊσότοπα έχουν αυξημένη συγκέντρωση  σε εν εξέλιξη όγκους, το σπινθηρογράφημα καθίσταται πολύ χρήσιμο για τον εντοπισμό τους, αλλά και τον προσδιορισμό της εξάπλωσης του καρκίνου σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.

Το σπινθηρογράφημα δεν ενοχλεί, παρά ελάχιστα τον ασθενή Ο ασθενής κατά τη διάρκεια της εξέτασης, είναι ξαπλωμένος ή μένει καθιστός ενώ η κάμερα ακτινών γάμμα τοποθετείται σε κοντινή απόσταση ώστε να μπορεί ν' ελέγξει  την εκπεμπόμενη ραδιενέργεια. Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από το είδος της εξέτασης.