ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Το Πνευμονολογικό Tμήμα εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, πλαισιώνεται από  έμπειρους και αξιόλογους ιατρούς για την αντιμετώπιση όλων των παθήσεων του πνεύμονα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Πλήρης σπιρομέτρηση
 • Διαχυτική ικανότης  (DLCO)
 • Αέρια αίματος
 • Εκτίμηση ισχύος αναπνευστικών μυών ( PI MAX, PE MAX)
 • Πνευμονική ηχογραφία  (VRI)  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

 • Εισπευστικές δοκιμασίες ανίχνευσης (Ισταμίνη, Μανιτόλη)
 • Δερματικές Δοκιμασίες  (SKIN  PRICK TESTS)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ

 • Καρδιοαναπνευστική μελέτη ύπνου
 • Δοκιμασία εφαρμογής  CPAP
 • Μη επεμβατικός αερισμός (BIPAP)

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Ενδοβροχική υπερηχογραφία EBUS  
 • Βίντεο –Ινοσκόπηση
 • Βιοψία Λαβίδος, διαβρογχική βιοψία TBNA, TBNB
 • Βρογχοκυψελιδική έκπλυση πνευμόνων (BAL)
 • Αφαίρεση ξένου σώματος              
 • Διάνοιξη βρόγχων , Βρογχοπλαστική  Δείτε video
 • Διαθερμία, ARGON PLASMA LASER 
 • Ενδοπροσθέσεις τραχείας – Βρόγχων (STENTS)  Δειτε video

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Διαθωρακική Υπερηχογραφία Δειτε video
 • Παρακέντηση Υπεζωκότα
 • Κατευθυνόμενη Διαθωρακική Βιοψία (FNA)
 • MINI –MEDICAL Θωρακοσκόπηση Δείτε video
 • Χημική Πλευροδεσία
 • Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα
 • Θεραπεία Εμπυήματος