ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ

​Η προληπτική μαστογραφία παίζει ρόλο-κλειδί στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, καθώς μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη του 1-3 χρόνια νωρίτερα από την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων. Η πρώτη μαστογραφία αναφοράς πρέπει να γίνεται στα 35 έτη. Στη συνέχεια, ανά διετία, ως τα 40. Μετά τα 40 έτη, η μαστογραφία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Ο έλεγχος της μαστογραφίας απαιτεί υψηλή γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση από τον ιατρό, για ασφαλές πόρισμα. Στοιχεία, που χαρακτηρίζουν τους ιατρούς του Νοσοκομείου μας.

Tο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης διαθέτει νέο, υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο που πλεονεκτεί σημαντικά με τη συμβατική, διότι:

 • Η δυνατότητα ρύθμισης της ποιότητας της εικόνας μέσω της χρήσης Η/Υ αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα ανίχνευσης μικρών όγκων για όλες τις γυναίκες, ειδικότερα, όμως, για γυναίκες με μαστούς αυξημένης πυκνότητας (ινοκυστικούς) γυναίκες κάτω των 50 ετών και γυναίκες προ ή περί εμμηνοπαυσιακές.
 • Μειώνεται η δόση της ακτινοβολίας κατά 25-30% σε σχέση με τη συμβατική μαστογραφία.
 • Αποφεύγονται οι συμπληρωματικές λήψεις μαστογραφιών, είτε για τη διόρθωση της εικόνας είτε για τη μεγέθυνση ύποπτων σημείων. Όλα αυτά επιτυγχάνονται στον Η/Υ από τη προϋπάρχουσα εικόνα. Έτσι, η μείωση της δόσης που επιτυγχάνεται είναι ακόμη μεγαλύτερη.
 • Παρέχεται σημαντική δυνατότητα ανίχνευσης μικροεπανασβεστώσεων που μπορεί να υποκρύπτουν πρώιμο καρκίνο.
 • Μειώνεται ο χρόνος εξέτασης
 • Άμεσος έλεγχος των εικόνων από τον ιατρό.

Η εικόνα που λαμβάνεται είναι ηλεκτρονική μέσω ειδικών συστημάτων προωθείται σε Η/Υ. Έτσι,:

 • μπορεί να αρχειοθετηθεί,
 • να δοθεί στην εξεταζόμενη σε CD,
 • να επανεκτυπωθεί,
 • να αποσταλεί για δεύτερη γνώμη,
 • να συγκριθεί με μελλοντικές εικόνες.

Ενημερωθείτε για τη λειτουργία του Κέντρου Μαστού στο Ιατρικό Διαβαλκανικό.