ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

Η Μαγνητική τομογραφία του μαστού δεν συνιστάται στο σύνολο των γυναικών στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου. Είναι σαφές όμως από τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι συνιστάται σε άτομα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.

Επίσης, μπορεί να απαντήσει σε εξειδικευμένα και σύνθετα διαγνωστικά προβλήματα. Ο συνδυασμός υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας με το νέο Μαγνητικό Τομογράφο 3 Tesla ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο της απεικόνισης του μαστού, καθώς δίνεται η δυνατότητα χαρακτηρισμού των βλαβών προ και μετά, με τη δυναμική μελέτη μετά την έγχυση του σκιαστικού.

Η Φασματοσκοπία που είναι σχεδιασμένη για το μαστό προσθέτει χρήσιμες πληροφορίες.