ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

Το Τμήμα Διαγνωστικής Κυτταρολογίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου καλύπτει:

  • Τις διαγνωστικές ανάγκες των γυναικών που προσέρχονται για κυτταρολογικές εξετάσεις πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (Τεστ Παπανικολάου) με μεθόδους συμβατικής κυτταρολογίας ή κυτταρολογίας υγρής φάσης μέσω της οποίας από το ίδιο δείγμα δύναται να πραγματοποιηθεί πλήρης μοριακή διερεύνηση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) που ενοχοποιείται για την εμφάνιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
  • Τις διαγνωστικές ανάγκες ασθενών με αλλοιώσεις του θήλεος γεννητικού συστήματος
  • Του αναπνευστικού συστήματος
  • Του ουροποιητικού συστήματος
  • Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, μέσω κυτταρολογικών υλικών Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας, με εφαρμογή μεθόδων συμβατικής ή κυτταρολογίας υγρής φάσης.

Η διερεύνηση καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων «επιπολής» και «εν τω βάθει» οργάνων όπως μαστός, θυρεοειδής, πνεύμονας, πάγκρεας, ήπαρ, νεφρός, οπισθοπεριτόναιο, λεμφαδένες κ.α. με παρακέντηση δια λεπτής βελόνας με μεθόδους συμβατικής και κυτταρολογίας υγρής φάσης, με ή χωρίς υπερηχογραφική και υπό αξονικό τομογράφο καθοδήγηση, αποτελεί επίσης διαγνωστική διαδικασία του Κυτταρολογικού τμήματος της κλινικής.

Στις πραγματοποιούμενες εξετάσεις του Κυτταρολογικού τμήματος επίσης περιλαμβάνεται η κυτταροχημική και ανοσοκυτταροχημική ανάλυση δεικτών με αυτοτοματοποιημένο δειγματοφορέα κυτταρολογικών επιχρισμάτων για τον καθορισμό ύπαρξης κακοήθειας, προέλευσης καρκινωμάτων και θεραπείας.