ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η κολποσκόπηση είναι μία ανώδυνη ειδική εξέταση του τραχήλου της μήτρας, που γίνεται με την βοήθεια ενός οπτικού οργάνου, του κολποσκοπίου. Έχει σαν σκοπό, την περαιτέρω διερεύνηση πιθανών αλλοιώσεων που υποδεικνύει το τεστ κατά Παπανικολάου. Ο ειδικός ιατρός αναγνωρίζει τις αλλοιώσεις αυτές, χρησιμοποιώντας ειδικές χρώσεις όπως οξικό οξύ και lugol και εάν είναι αναγκαίο πραγματοποιεί κατευθυνόμενες βιοψίες. Τα λαμβανόμενα δείγματα στην συνέχεια εξετάζονται από ειδικό παθολογοανατόμο.