ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Το ειδικό Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας  λειτουργεί στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου κάθε Παρασκευή κατά τις ώρες  11:00-15:00. Για ραντεβού, απευθύνεστε στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, στα τηλέφωνα 2310 400 464 & 463.

Το Ιατρείο απευθύνεται σε ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή, έχουν ανάγκη συχνών νοσηλειών και κακή ποιότητα ζωής. Εξειδικευμένος ιατρός, αξιολογεί τη βαρύτητα της πάθησης, αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει τα αίτια των επιδεινώσεων τα οποία είναι πιθανόν να αντιστραφούν ή αποφαίνεται για την εξέλιξη της νόσου και την ανάγκη εφαρμογής προωθημένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Στο ειδικό Ιατρείο προσφέρονται υπηρεσίες και για την ανακούφιση των συμπτωμάτων των ασθενών τελικού σταδίου.

Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα πολύπλοκο κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την περιορισμένη δυνατότητα της καρδιάς να εξωθήσει ή να πληρωθεί με αίμα. Οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια εμφανίζουν συχνά δύσπνοια, εύκολη κόπωση, περιορισμό της ικανότητας για άσκηση και κατακράτηση υγρών. Είναι πάθηση πού απαιτεί μακροχρόνια παρακολούθηση και συχνό ιατρικό έλεγχο. Η αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια σε εξειδικευμένο ιατρείο αποτελεί τη σύγχρονη πρακτική.

Η παρακολούθηση στο ειδικό Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας εξασφαλίζει:

 • Διάγνωση της νόσου και των μορφών της
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση του ασθενή για διαιτητική συμμόρφωση και άσκηση, έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων και ατομική λήψη μέτρων για την αποφυγή νοσηλείας
 • Φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου με έμφαση στην τιτλοποίηση της αγωγής και τη στενή παρακολούθηση της κλινικής πορείας και των πιθανών επιπλοκών.
 • Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (διουρητικά, ινότροπα)
 • Εμφύτευση συσκευών για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και των επιπλοκών της (εμφυτεύσιμος απινιδωτής και αμφικοιλιακός βηματοδότης-απινδωτής) και τακτικός προγραμματισμός των συσκευών σε συνάρτηση με την πορεία της νόσου
 • Εκτίμηση για πιθανή διενέργεια επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου με αγγειοπλαστική ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη
 • Εκτίμηση καταλληλότητας ασθενούς για μηχανική υποβοήθηση ή μεταμόσχευση καρδιάς

Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασθενούς με προχωρημένου σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια ενδέχεται να απαιτηθούν:

 • Καρδιακός καθετηριασμός
 • Υπερηχογραφική μελέτη
 • Δοκιμασία κόπωσης
 • Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη
 • Απεικόνιση μυοκαρδίου με τη βοήθεια της πυρηνικής καρδιολογίας

Οι παραπάνω εξετάσεις διενεργούνται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο.