ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ, ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η ενδοσκοπική χειρουργική, λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική, αποτελεί μία εγχειρητική προσέγγιση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η ουσιαστική εξέλιξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και η εφαρμογή της βίντεο – ενδοσκοπικής προσέγγισης σαν αποτέλεσμα της αλματώδους τεχνολογικής προόδου, σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία και την απόλυτη εξειδίκευση, έχουν διευρύνει ουσιαστικά τις ενδείξεις της ενδοσκοπικής προσέγγισης.

Εάν συνυπολογισθούν και τα πρακτικά πλεονεκτήματα της μικρής παραμονής της ασθενούς στο νοσοκομείο και τα επακόλουθα οικονομικά οφέλη, καθίσταται σαφές ότι το άμεσο μέλλον θα περιλαμβάνει την ευρύτερη αποδοχή της λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση με λαπαροτομία.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Οι ενδείξεις της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, οι οποίες με την απόλυτη εξειδίκευση και τον καλύτερο τεχνολογικό εξοπλισμό διευρύνονται συνεχώς είναι:

 • Eνδομητρίωση
 • Συμφύσεις
 • Έκτοπη κύηση
 • Υδροσάλπιγγες
 • Κύστεις
 • Ινομυώματα
 • Υστερεκτομή (ολική, υφολική)
 • Παροχέτευση σαλπιγγοωοθηκικού αποστήματος
 • Σκωληκοειδεκτομή
 • Επιπλοοεκτομή
 • Τμηματική κολεκτομή
 • Αποκατάσταση ουρητήρα
 • Ουρητηρονεφροστομία
 • Αποκατάσταση πυελικού εδάφους σε πρόπτωση μήτρας ή κολπικού κολοβώματος (κολποιεροπηξία, πλαγία ανάρτηση κατά Dubuisson, αποκατάσταση παρακολπικού ελλείματος, κ.τ.λ.)
 • Ουρογυναικολογία ( ουρηθροπηξία κατά Burch, κ.τ.λ.)
 • Ογκολογία (πυελική λεμφαδενεκτομία, λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική υστερεκτομία, ριζική υστερεκτομία, λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη ριζική κολπική υστερεκτομία, κ.τ.λ.)
 • Τα πλεονεκτήματα της  λαπαροσκοπικής χειρουργικής συνοψίζονται στα εξής:
 • Εγχειρητική τεχνική χαμηλού κινδύνου
 • Αποτελέσματα καλύτερα από λαπαροτομία
 • Ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών συμφύσεων
 • Οικονομικά οφέλη σε σχέση με νοσοκομειακή παραμονή
 • Άριστα κοσμητικά αποτελέσματα
 • Ταχεία επάνοδο της ασθενούς στις προηγούμενες δραστηριότητες

ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η υιοθέτηση της υστεροσκοπικής προσέγγισης σε σχέση με την κλασική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων με λαπαροτομία, οφείλεται αποκλειστικά στα σαφή πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η επεμβατική υστεροσκόπηση και τα οποία είναι:

 • Αποφυγή λαπαροτομίας και κατά συνέπεια σχηματισμού ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 • Αποφυγή τομής στη μήτρα, δυνατότητα κολπικού τοκετού
 • Βραχεία αναισθησία (περιοχική ή τοπική)
 • Μικρή παραμονή της ασθενούς στο νοσοκομείο
 • Οικονομικά οφέλη σε σχέση με τη νοσοκομειακή παραμονή
 • Άριστα κοσμητικά αποτελέσματα

Οι ενδείξεις υστεροσκοπικής χειρουργικής είναι οι εξής:Διάγνωση  Θεραπεία
Μητρορραγίες προεμμηνοπαυσιακά Αφαίρεση πολυπόδων
Αφαίρεση ινομύωματων  
Μητρορραγίες μετεμμηνοπαυσιακά Αφαίρεση ινομυωμάτων
Ablation ενδομητρίου  
Κακοήθεια: κατευθυνόμενη βιοψία  
Ενδομητρικά σπειράματα (IUD) Αφαίρεση
Καθ’ έξιν εκτρώσεις  Εκτομή διαφράγματος μήτρας
Λύση συμφύσεων  
Αφαίρεση πολυπόδων  
Αφαίρεση ινομυωμάτων  
Στειροποίηση Τοποθέτηση συσκευής Essure