ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τα Κεντρικά Χειρουργεία διαθέτουν σε διαρκή ετοιμότητα 22  υπερσύγχρονες Χειρουργικές Αίθουσες με μοναδική  ακτινοπροστασία για την ασφάλεια προσωπικού και χειρουργημένων. Έχουν αυτόνομο εξοπλισμό που επιτρέπει τη διαρκή, απρόσκοπτη και παράλληλη λειτουργία τους. Λειτουργούν με πολύ υψηλά standars αντισηψίας και ειδικούς θαλάμους προετοιμασίας και ανάνηψης. 

Εξοπλισμός: Robot Da Vinci, λαπαροσκοπικοί και αρθροσκοπικοί πύργοι, μικροσκόπια μικροχειρουργικά, οφθαλμολογικά, Ω.Ρ.Λ., C-arm, Laser, βαλιστικό μηχάνημα - υπέρηχος και Laser για λιθοτριψία. μηχανές εξωσωματικής κυκλοφορίας, χειρουργικές τράπεζες: jupiter, saturn, mars.

Το νοσοκομείο είναι σε συνεχή εφημερία για περιστατικά Γενικής Χειρουργικής, ενώλειτουργεί και Κλινική μίας Ημέρας (DAY CLINIC) για μικροεπεμβάσεις ταχείας ανάρρωσης και χαμηλού κόστους. 

Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό διενεργούνται οι πιο εξειδικευμένες χειρουργικές πράξεις με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους,χάρη στον μοναδικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου και την απόλυτη εξειδίκευση των ιατρών του. 

Επίσης, οι περισσότερες πράξεις Γενικής Χειρουργικής- από τις πλέον απλές έως τις πλέον σύνθετες - διενεργούνται εκτός από το «ανοιχτό χειρουργείο» και με άλλες εναλλακτικές μεθόδους, αναλόγως της περίπτωσης: 

Όλες οι παραπάνω διαφορετικές χειρουργικές επιλογές παρέχονται στους ασθενείς του Διαβαλκανικού με την ασφάλεια ότι οι ιατροί του, διαθέτουν υψηλή επιστημονική γνώση και εμπειρία των νέων χειρουργικών μεθόδων.