ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

To Ιατρικό Διαβαλκανικό φυλάσσεται επί 24ωρου βάσεως από το Τμήμα Ασφάλειας / Προστασίας, στις εισόδους και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. 

Διασφαλίζει όρους απορρήτου και μη όχλησης,  για όλους τους ασθενείς. Ελέγχει την είσοδο για παρεμπόδιση ανεπιθύμητων ατόμων. 

Οι νοσηλευόμενοι έχουν την απόλυτη ευθύνη για τα προσωπικά τους αντικείμενα στα δωμάτια και οφείλουν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την  αποφυγή κλοπών. 

Παρέχεται σε όλους τους ασθενείς, συνοδευόμενους και μη, η δυνατότητα να παραδώσουν για φύλαξη, προσωπικά πολύτιμα αντικείμενα και να τα παραλάβουν όταν τα ζητήσουν.

Τηλέφωνο εσωτερικής επικοινωνίας με το Τμήμα ασφαλείας: 1501 και 1502.