ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΩΜΟΣ

 • Σύνδρομο της Υπακρωμιακής προστριβής,
 • παθήσεις του τένοντα μακράς κεφαλής δικεφάλου βραχιονίου μυός,
 • νευροπάθειες από υπέρχρηση στον Ώμο:
  • νευροπάθειες του υπερπλατού νεύρου,
  • νευροπάθειες του μακρού θωρακικού νεύρου,
  • νευροπάθειες του μασχαλιαίου νεύρου.
 • σύνδρομο του τετράπλευρου χώρου μασχάλης,
 • σύνδρομο  της θωρακικής εξόδου.

ΑΓΚΩΝΑΣ

 • Έσω επικονδυλίτιδα του αγκώνα,
 • έξω επικονδυλίτιδα του αγκώνα,
 • σύνδρομο του Στρογγυλού  Πρηνιστή μυός.

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

 • Τενοντοελυτρίτιδα De luervain,
 • τενοντίτιδα του Ωλένιου Εκτένοντα του καρπού μυός,
 • τενοντίτιδα του Κερκιδικού Καμπτήρα του καρπού μυός.

ΠΥΕΛΟΣ

 • Οστεΐτιδα  της Ηβικής Σύμφυσης,
 • αθλητική κήλη,
 • σύνδρομο προσαγωγών μυών,
 • σύνδρομο Οπίσθιων μηριαίων.

ΓΟΝΑΤΟ

 • Τενοντοπάθεια του Επιγονατιδικού Τένοντα,
 • σύνδρομο της Λαγονοκνημιαίας ταινίας.

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ

 • Τενοντίτιδα Προσθίου κνημιαίου μυός,
 • τενοντίτιδα Οπισθίου κνημιαίου μυός,
 • τενοντοπάθειες περονιαίων μυών,
 • τενοντοπάθειες Αχίλλειου Τένοντα,
 • σύνδρομο πρόσθιας πρόσκρουσης ποδοκνημικής,
 • σύνδρομο πελματιαίας απονεύρωσης,
 • σύνδρομο διαμερίσματος της κνήμης.

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΟΠΩΣΗΣ

 • Σπονδυλόλυση,
 • κατάγματα κόπωσης κνήμης,
 • κατάγματα κόπωσης Σκαφοειδούς οστού του ποδιού,
 • κατάγματα κεντρικού άντρου του 5ου μεταταρσίου οστού.

ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΩΜΟΣ

 • Αστάθεια,
 • ρήξεις του Μυοτενοντιαίου πετάλου των στροφέων,
 • ρήξης του τένοντα του υποπλάτιου μυός,
 • ρήξης του τένοντα του μείζονος θωρακικού μυός,
 • κακώσεις της ακρωμυοκλειδικής άρθρωσης,
 • κακώσεις της στερνοκλειδικής άρθρωσης.

ΑΓΚΩΝΑΣ

 • Κακώσεις των τενόντων του αγκώνα,
 • εξαρθρήματα,
 • έκτοπη οστεοποίηση,
 • κακώσεις στην έσω επιφάνεια του αγκώνα,
 • κακώσεις στην έξω επιφάνεια του αγκώνα,
 • κακώσεις στην οπίσθια επιφάνεια του αγκώνα.

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ

 • Κακώσεις του κάτω άκρου της κερκίδας,
 • κακώσεις του σκαφοειδούς οστού του καρπού,
 • κακώσεις του αγκίστρου οστού του αγκιστρωτού οστού,
 • κακώσεις του μηνοειδούς οστού,
 • κακώσεις του πισοειδούς οστού,
 • κατάγματα των υπολοίπων οστών του καρπού,
 • κακώσεις της κάτω κερκιδωλενικής άρθρωσης και του Τριγώνου Ινοχόνδρινου συμπλέγματος του καρπού,
 • κακώσεις του Ωλένιου Πλαγίου συνδέσμου του αντίχειρα,
 • κατάγματα των Μετακαρπίων και των φαλάγγων,
 • κατάγματα και εξαρθρήματα των Εγγύς – μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων.

ΙΣΧΙΟ

 • Εκτίμηση του τραυματισμού και παραπομπή στην αντίστοιχη ειδικότητα.

ΓΟΝΑΤΟ                                                                                                        

 • Συνδεσμικές κακώσεις,
 • εξαρθρήματα,
 • κακώσεις των μηνίσκων,
 • ρήξεις επιγονατιδικού τένοντα και τένοντα του τετρακέφαλου μηριαίου μυός,
 • κακώσεις του εκστατικού μηχανισμού,
 • χόνδρινες και   Οστεοχόνδρινες βλάβες των αρθρικών επιφανειών του γόνατος. 

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΣ ΠΟΔΑΣ

 • Ρήξεις Αχίλλειου Τένοντα,
 • διάστρεμμα ποδοκνημικής,
 • χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής,
 • κακώσεις της κάτω κνημοπερονιαίας Συνδέσμωσης,
 • αστάθεια της Υποστραγαλικής άρθρωσης,
 • κάκωση της Ταρσομετατάρσια άρθρωσης,
 • εξάρθρημα των τενόντων των περονιαίων μυών,
 • οστεοχόνδρινες βλάβες του αστραγάλου.

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

 • Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου,
 • εξαρθρήματα και κατάγματα σπονδυλικής στήλης.

ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΟΣΦΥΪΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

 • Κατάγματα,
 • οξεία κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου,
 • θλάσεις,
 • εκφυλιστική νόσος του μεσοσπονδύλιου δίσκου,
 • σπονδυλόλυση-Σπονδυλολίσθηση,
 • φλεγμονή των ιερολαγονικών αρθρώσεων,
 • σύνδρομο σπονδυλικών αρθρώσεων,
 • ορογονοθυλακίτιδα της Ωμοπλάτης,
 • όγκοι.

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

 • Εκτίμηση του τραυματισμού και παραπομπή στην αντίστοιχη ειδικότητα.