ΤΑΜΕΙΑ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης συνεργάζεται άμεσα με τον ΕΟΠΥΥ και άλλα Δημόσια ταμεία και τις περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις σας επικοινωνήστε με το Λογιστήριο Ασθενών του Ιατρικού Διαβαλκανικού, καθημερινά 7-15.00 (εκτός Σαββατοκύριακο), τηλ: 2310400679 και 2310400680  (ασφαλιστικές εταιρείες- ασφαλιστικά ταμεία).

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

 • ΕΟΠΠΥ

 • ΤΥΠΕΤ

 • ΤΥΠΑΤΕ

 • ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 • ADAC

 • AETNA

 • ALICO

 • ALLIANZ

 • ANWB ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

 • AXA

 • AXA PPP

 • BLUE CROSS (MONDIAL ASSISTANCE)

 • BUPA

 • PRIME INSURANCE

 • DEMCO ΚΥΠΡΟΥ (μεσω TCN)

 • EFG EUROLIFE

 • EUROPEAN COMMISSION

 • GENERALI LIFE

 • GROUPAMA

 • HEALTH WATCH ASSISTANCE

 • ING

 • INTERALBANIAN

 • INTERMUTUELLES ASSISTANCE

 • INTERAMERICAN

 • INTERNATIONAL SOS

 • INTER PARTNER ASSISTANCE

 • UNIVERSAL LIFE CYPRYS

 • VAN BREDA

 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 • ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 • ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

 • ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ